A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) létesítése, házasság/BÉT felbontása, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezést Budapest Főváros Kormányhivatala Hazai Anyakönyvi Osztály 2. végzi Budapesten.

Felhívjuk továbbá ügyfeleink figyelmét, hogy az anyakönyvezéshez a magyar nyelvű fordítással ellátott eredeti külföldi irat (születési-, házassági anyakönyvi kivonat, eredeti apai elismerő nyilatkozat, bontóítélet stb.) benyújtása szükséges, az eljáráshoz az illetékes hatóság másolatot nem fogad el!

A külföldi anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelem benyújtható továbbá a magyarországi lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőjénél is, aki a kérelmet ugyancsak a fenti illetékes hatóságnak terjeszti fel.

Diplomáciai felülhitelesítés

Amennyiben Nagykövetségünk Konzuli Régiójához tartozó államból (Togo, Ghána, Sierra Leone, Burkina Faso, Elefántcsontpart, Guinea, Gambia) származó dokumentumot kíván felhasználni Magyarországon, abban az esetben az említett dokumentumot diplomáciai felülhitelesítéssel szükséges ellátni. Ennek érdekében, az eredeti okiratot először az illetékes Külügyminisztériumban (togói, ghánai, Sierra Leone-i, Burkina Faso-i, elefántcsontparti, guineai, gambiai) hitelesíttetni kell. A Nagykövetség Konzuli Részlege a Külügyminisztérium hitelesítő bélyegzőjét diplomáciai felülhitelesítéssel látja el. Ez alól kivétel Konzuli Régiónkhoz tartozó Libéria Külügyminisztériuma által kiállított tanúsítvány, mivel Libéria tagja az 1961-es hágai – Apostille – egyezménynek. Libéria esetében a libériai Külügyminisztérium – apostille – záradékával ellátott dokumentum diplomáciai felülhitelesítés nélkül is felhasználható Magyarországon.

 

Az anyakönyvezési kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés, szükséges mellékletek, az eljárás időtartama

A) Születés hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek házasságban született gyermek esetén:

 • külföldi hatóság által kiállított születési anyakönyvi kivonat
 • a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges;
 • amennyiben a gyermek házasságon kívül született, és nem is kíván senki apai elismerő nyilatkozatot tenni, akkor csak az anya jelenléte szükséges, és nem kell mellékelni házassági anyakönyvi kivonatot.

 

A házasságon kívül született gyermek anyakönyvezése APAI ELISMERÉSSEL

Amennyiben a szülők nem házasok, és a gyermeket az apa el kívánja ismerni, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tenni, amelyhez a gyermek édesanyjának – aláírásával - hozzá kell járulnia.

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi születési anyakönyvi kivonat;
 • a külföldi hatóság előtt tett apai elismerés, ha van;
 • mindkét szülő személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány, a szülők születési anyakönyvi kivonata;
 • mindkét szülő jelenléte szükséges;
 • amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db 3,5x4,5 cm méretű ICAO szabvány igazolványfénykép is szükséges.


B) Házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi házassági/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonat;
 • a felek születési anyakönyvi kivonata;
 • a felek személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmány;
 • a felek korábbi házasságának felbontását igazoló okirat jogerős bírósági végzés; házassági anyakönyvi kivonat, az előző házastárs halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, a házasság anyakönyvezését meg kell előznie a válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem azonban egyszerre is benyújtható.

 

C) Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet;
 • abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre a válás bejegyzése előtt erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik);
 • a 2004. május 1. után jogerőre emelkedett válási végzés magyarországi bejegyzéséhez szükséges továbbá az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is (Brüsszel IIa. rendelet); abban az esetben, ha a házasságot a Brüsszel IIa. rendelet hatálya alá tartozó országban bontották fel (az Európai Unió országai kivéve: Dánia);
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;
 • a magyar állampolgárság igazolása (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat, kevesebb mint egy éve lejárt útlevél vagy személyi igazolvány).

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a házasság felbontásának hazai anyakönyvezését követően – a házasság felbontásának tényével ellátott – házassági anyakönyvi kivonatot kérelmeznek, annak díja 10 EURO.

 

D) Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelemhez szükséges mellékletek:

 • külföldi halotti anyakönyvi kivonat;
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata;
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes, vagy kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány, illetőleg három évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat);
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata);
 • az elhunyt magyar okiratai (személyazonosító igazolvány, LIG kártya, útlevél, vezetői engedély stb.), amennyiben rendelkezésre állnak.

 

A magyarországi illetékes hatóság elérhetősége anyakönyvezési ügyekben:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály
Hazai Anyakönyvi Osztály 2.
Honlap: 
Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11.
Telefonszám: 06/1/3233176
E-mail cím: