Földrajzi és gazdasági adottságok

A Sierra Leone-i Köztársaság Nyugat-Afrika dél-nyugati részén, az Atlanti-óceáni partján található. Négy földrajzi régiója van: területének 43%-a a középső síkság – szavannával, erdővel, esőerdővel és mezőgazdasági területekkel –, keleten magas hegyekkel tarkított fennsíkok, délen a Moa folyó vízgyűjtőterülete, nyugaton 400 km-es óceánpart mangrove-mocsaras területek jellemzik. Legmagasabb pontja a Bintumani-hegy (1.948 méter). Éghajlata trópusi.

Fővárosa, Freetown jelentős kikötőváros, egy tengerparti félszigeten található, lakossága 2023-ban 1,3 millió fő, elővárosaival együtt közel 3 millió fő, a népesség éves növekedése 2018 óta 2,8%-2,9% közötti. (Macrotrends) 

A világ egyik legszegényebb országa. Az 1991-2002-ig tartó polgárháború után fejlődésnek indult. 2014-2016 között ebola járvány sújtotta – 4 ezer halottal, 14 ezer fertőzöttel, 2015-ben 21%-os GDP zuhanással. 2016-2019 között gazdasága újra növekedett évi 4%-6%-kal, amelyet a mezőgazdaság, a bányászat (arany, gyémánt, vasérc) és az építőipar húzott. Sierra Leone az elmúlt években a 11-14. legnagyobb gyémánttermelő ország, 2022-ben termelése 0,7 millió karát volt.

A mezőgazdaság adja a GDP 57%-át, és a munkaerő 58%-át szívja fel; az ipar a GDP 8%-át, a foglalkoztatás 35%-át; a szolgáltatási szektor pedig a GDP 32%-át, a foglalkoztatás 36%-át adja. (Világbank, 2021. évi adatok)

 

Makrogazdasági áttekintés

2024 januárjában Sierra Leone becsült népessége 9,0 millió fő, területe 72,2 ezer km2, népsűrűsége 124 fő/km2. 2023-ban termékenységi arányszáma 3,7, a városi lakosság aránya 43%, a medián életkor 19 év. (Worldometer.info) 2022-ben HDI rangsora 181 a 191-ből. (hdr.undp.org) 2023-ban a GDP 3,5 milliárd dollár, az egy főre jutó GDP 0,4 ezer dollár, az egy főre jutó GDP PPP 1,8 ezer dollár. (Statista.com) 2022-ben a Transparency International korrupció érzékelési index rangsora 110 a 180-ból. 2022-től 2024 februárjáig a Magyar EXIM országkockázati besorolása 7-es kategória (nem finanszírozható).

A GDP 2015. évi 21%-os zuhanása után 2016-2019 között 6,1%, 4,2%, 3,5% és 5,3% növekedést sikerült elérnie. 2020-ban 2,0%-os csökkenés következett a gyémántexport és az idegenforgalom visszaesése miatt. 2021-ben 4,1%, 2022-ben 4,0%, 2023-ban 2,8% volt a növekedés, 2024-ben pedig 4,7% várható.

GDP arányos államadóssága 2018-2022 között folyamatosan növekedett: 2018-ban 69,1%, 2019-ben 72,5%, 2020-ban 76,3%, 2021-ben 79,3%, 2022-ben 95,8%, 2023-ban 88,9% volt, 2024-ben pedig 82,6% várható.

GDP arányos költségvetési hiánya 2019-ben 3,1%, 2020-ban 5,8%, 2021-ben 7,3%, 2022-ben 10,6%, 2023-ban 5,4% volt, 2024-ben pedig 2,9% várható.

A 2010-es évek első felében a 4%-6% között mozgó éves infláció 2016-ban 10,1%-ra, 2017-ben 18,2%-ra ugrott, ezt követően fokozatosan sikerült csökkenteni 2021-ig 11,9%-ra. 2022-ben 27,2%-ra, 2023-ban 42,9%-ra ugrott, 2024-ben pedig 30,0% várható.

(Forrás: statista.com)

A külföldi működőtőke (FDI) beáramlása a jellemzően évi 10 millió dollárról 2004-től kezdett érdemben növekedni. 2016 és 2019 között folyamatos emelkedést mutatott, rendre 138, 198, 217 és 368 millió dollár volt. A 2020. évi megtorpanás – 349 millió dollár – után 2021-től újra emelkedett. A becsült FDI állomány 2020-ban 2,7 milliárd dollár volt (Világbank). Sierra Leone fő befektetői Kína, Nigéria, Svédország, Mauritius, Belgium, Németország és az Egyesült Államok.

 

Gazdaságpolitika

Julius Maada Bio kormányának prioritásai 2018 óta a makrogazdaság és a költségvetés stabilizálása, illetve az infrastruktúra-fejlesztő állami beruházások ösztönzése. 2018-ban tanteremfejlesztési programot indított, tandíjmentessé tette az általános- és középiskolai oktatást, ugyanakkor az iskolák jelentős tanár- és felszereléshiánnyal küzdenek, emiatt a szülőknek általában mégis hozzájárulást kell fizetniük. 2018 novemberében az IMF-fel 3,5 éves ECF megállapodást kötött, ennek segítségével 2019-ben elindította a Középtávú Nemzeti Fejlesztési Terv 2019-2023 (MTNDP) programot, amelynek fókuszpontjai a társadalmi programok folytatása – ingyenes oktatás, mindenkinek elérhető egészségügyi ellátás, szociális védelem –, a kormányzás és az infrastruktúra fejlesztése, illetve gazdasági diverzifikáció a mezőgazdaság, a halászat és a turizmus fejlesztésével. A kormány fő bevételi forrása a bányászati szektor.

2020-ban a koronavírus járvány 2,0%-os GDP csökkenést eredményezett elsősorban a gyémántexport, és az idegenforgalom visszaesése miatt. A kormány jelentős adósságfinanszírozási és likviditási problémával szembesült, amelynek kezeléséhez újra IMF segítséget vett igénybe. 2020-ban elindította a gazdasági válságkezelő programját (Government’s Quick Action Economic Response Program, röviden QAERP), amely a mezőgazdaság, a bányászat és a szolgáltatások támogatására koncentrált.

A kormány gazdaságpolitikájának középpontjában jelenleg a strukturális reformok végrehajtása és a stabilizáció, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv folytatása áll. A Nemzeti Mezőgazdasági Transzformációs Program 2019-2023 öt év alatt a mezőgazdasági termelés megduplázását célozta. Az ország erősen függ a nemzetközi fejlesztési partnerek – elsősorban az Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Európai Unió, Világbank, IMF, ENSZ és Kína – segítségétől.

A gazdaságot 2023-ban, és várhatóan 2024-ben is a bányászat, a mezőgazdaság, a feldolgozóipar, az építőipar és a turizmus folyamatos fellendülése húzza, tervezik a vasérckitermelés növelését. A kormányt a makrogazdasági egyensúlytalanság jelentős nyomás alatt tartja.

A mezőgazdaság adja a GDP közel 58%-át. Az agrárfeldolgozó szektor hiányzik, az ország az élelmiszer közel 80%-át importálja. A 1970-es években a hazai mezőgazdasági termelésből még exportra is jutott, a polgárháború azonban romba döntötte a mezőgazdaságot. Az elmúlt két évtized a polgárháború utáni infrastrukturális és társadalmi helyreállás időszaka volt. Az elmúlt években kezdődhettek meg a gazdasági és társadalmi fejlődést, a gazdasági diverzifikációt és innovációt célzó intézkedések. Az ország jelentős élelmiszerimportja szorul, ugyanakkor a mezőgazdasági- és élelmiszertermelés növelésében jelentős potenciál van, amit a polgárháború előtti állapot is bizonyít. Jelenleg a megművelhető földnek kb. egyötödét művelik. A gazdák többsége fél hektár körüli kisgazdálkodó, kezdetleges termelési módszerekkel. Többségük a legfontosabb élelmiszernövényt, a rizst termeszti, az ország mégis évi 200 millió dollárnyi rizs importra szorul. A Nemzeti Mezőgazdasági Transzformáció Program 2019-2023 célja volt, hogy öt év alatt megduplázza a mezőgazdasági termelést az önellátó kistermelők fejlesztésével és a nagybefektetők vonzásával, érdemben hozzájáruljon a gazdaság diverzifikálásához és az élelmiszerbiztonság javításához. A duplázás ugyan nem teljesült, de a fejlődés jelentős volt az elmúlt öt évben.

 

Külkereskedelem

Sierra Leone külkereskedelmi forgalma 2021-ben 2,5 milliárd dollár volt, ezt megelőzően 2016-2020 között 1,4; 1,2; 1,2; 1,9 majd 1,8 milliárd dollár. Külkereskedelmi egyenlege az utóbbi években erősen negatív, és romló trendet mutat, 2021-ben 0,9 milliárd dollár exporttal és 1,6 milliárd dollár importtal egyenlege 0,7 milliárd dollár deficit volt. Külkereskedelmének, ezen belül exportjának és importjának is több mint egynegyedét Kínával bonyolította az elmúlt négy évben. Kína aránya dinamikusan nő, vezető szerepe van a közutak és egyéb infrastruktúra fejlesztésekben, a vendéglátóiparban, és folyamatosan növekszik jelentősége a bányászatban. Törökország szerepe az elmúlt években jelentősen nőtt, egyre több vasterméket és lisztet szállít be, illetve a főváros, Freetown áramellátását biztosító – a kikötőben álló hajón található olajtüzelésű – villamos áramot termelő erőmű is török gyártmány.

Sierra Leone hat fő exportterméke 2019-2021 között: titánérc (25%, 30%, 24%), faanyag (17%, 20%, 15%), gyémánt (19%, 13%, 12%), bauxit (11%, 9%, 6%), kakaóbab (5%, 9%, 5%) és vasérc (2%, 0%, 19%). 2021-ben az export titánérc fő vevője Belgium (53%) és Németország (31%); a faanyagé és vasércé Kína (100%); a gyémánté az Egyesült Arab Emirátusok (53%) és Belgium (42%); a bauxité Románia (100%); a kakaóbabé Hollandia (92%).

Fő importtermékei 2019-2021 között: rizs (9%, 12%, 8%) és különféle feldolgozott termékek. 2021-ben az import rizs fő beszállítója Kína (42%) és India (37%).

Fő kereskedelmi partnerei (zárójelben az export és az import értékében képviselt aránya 2021-ben): Kína (39%-30%), India (2%-12%), Belgium (18%-3%), Egyesült Arab Emírségek (8%-6%), Törökország (1%-8%), Németország (8%-1%), Románia (7%-1%), Hollandia (5%-4%), USA (2%-7%).

2021-ben Kína 38%-ban fát, 48%-ban vasércet, 3%-ban titánium ércet és 8%-ban egyéb érceket importált; míg negyedrészben műszaki cikkeket, 11%-ban rizst, és különféle feldolgozott termékeket exportált.

(Forrás: oec.world)

 

Külkereskedelem Magyarországgal 

Sierra Leone Magyarországnak 2021-ben a 166. és 2022-ben a 170. kereskedelmi partnere volt. Az elmúlt négy évben az export aránya jelentősen nőtt külkereskedelmünkben. Az export aránya 2019-ben 46%, 2020-ban 57%, 2021-ben 99%, majd 2022-ben 72% volt. A külkereskedelmi termékforgalom 2020-ben 21%-kal csökkent, 2021-ben 36%-kal, majd 2022-ben 2%-kal nőtt, miközben 2020-ban az export 1%-kal és az import 38%-kal csökkent, 2021-ben az export 134%-kal megugrott az import viszont 96%-kal esett, 2022-ben pedig az export 25%-kal csökkent és az import 21-szeresére ugrott.

A 2019. év 0,74 millió dollár termékforgalma így 2020-ban 0,58 millió dollárra csökkent, 2021-ben 0,79 millió dollárra, majd 2022-ben 0,81 millió növekedett, 2023. január-június időszakban pedig 0,55 millió dollár volt.

Az elmúlt négy és fél évben Magyarország három fő exportterméke a hús és húskészítmény (2019-ben 0%, 2020-ban 45%, 2021-ben 72%, 2022-ben 92%, 2023. január-június között 65% arányban), a közúti jármű (0%, 6%, 16%, 7% és 2%), a vegyi termék (36%, 17%, 3%, 0% és 20%). Korábban jelentős exporttermék volt még a szakmai-, tudományos-, ellenőrző műszer és készülék (64%, 0%, 0%, 0%, 0%), az irodagép és gépi adatfeldolgozó berendezés (0%, 24%, 3%, 0%, 0%).

Az elmúlt négy és fél évben Magyarország négy fő importterméke a fémtartalmú ércek és fémhulladék (0%, 27%, 0%, 99% és 0%), a híradás-technikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék (0%, 0%, 83%, 1% és 100%), az állati és növényi eredetű nyersanyag (99%, 11%, 0%, 0% és 0%) és a közúti jármű (0%, 49%, 0%, 0% és 0%)

(Forrás: ksh.hu)

Magyarország Sierra Leoné-vel való szolgáltatásforgalma nagyságrenddel elmarad a termékforgalmi adatoktól. A szolgáltatásforgalom az elmúlt négy év fél évben évi 21 és 166 ezer dollár között mozgott, amely döntő arányban Sierra Leoné-ba irányuló export volt.

(Forrás: ksh.hu)

 

Utolsó frissítés: 2024. február 7.